Giới thiệu về TOTO || Tường Việt

Giới thiệu

Lịch sử

Năm 1904: Thành lập công ty Nippon Toki.

Năm 1912: Thành lập phòng thí nghiệm tại Nippon Toki nghiên cứu sản xuất thiết bị vệ sinh.

Năm 1917: Công ty Toyo ra đời tại thành phố Kokura, Kyushu.

Năm 1918: Bắt đầu sản xuất thiết bị vệ sinh.

Năm 1937: Xây dựng nhà máy Chigasaki.

Năm 1946: Bắt đầu sản xuất sen, vòi.

Năm 1968: Triển khai kinh doanh tủ chậu trang điểm.

Năm 1969: Đổi logo công ty từ Toyotoki thành TOTO.

Năm 1970: Đổi tên công ty từ Toyo Toki thành Toto Kiki.

Năm 1977: Thành lập TOTO Indonesia, cơ sở đầu tiên ở nước ngoài sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Năm 1980: Giới thiệu Washlet, nắp rửa điện tử vệ sinh bằng nước ấm.

Năm 1981: Triển khai kinh doanh thiết bị bếp.

Năm 1986: Thành lập công ty liên doanh Slam Sanitary Wares ở Thái Lan.

Năm 1987: Thành lập công ty liên doanh Slam Sanitary Fittings ở Thái Lan.

                   Thành lập công ty TOTO Đài Loan.

Năm 1989: TOTO  USA thành lập, là văn phòng bán hàng tại Châu Mỹ.

Năm 1991: Thành lập TOTO Industries (Atlanta), cơ sở sản xuất tại Châu Mỹ.

Năm 1993: Thành lập văn phòng TOTO Singapore.

Năm 1994: Thành lập văn phòng TOTO Seoul, Hàn Quốc

                   Thành lập công ty liên doanh TOTO Bắc Kinh, TOTO Nam Kinh và TOTO Đại Liên tại Trung Quốc.

Năm 1995: Thành lập công ty liên doanh TOTO Bắc Kinh tại Trung Quốc.

Năm 1996: Thành lập công ty TOTO Malaysia

                   Thành lập công ty TOTO China tại Trung Quốc

                   Thành lập công ty TOTO USA tại Mỹ.

Năm 1997: Thànnh lập công ty liên doanh TOTO Singapore.

Năm 1998: Phát triển công nghệ Hydrotect.

Năm 1999: Phát triển công nghệ CeFlONtect.

Năm 2000: Đón nhận chứng chỉ ISO 14001.

Năm 2001: Thành lập TOTO EASTCHINA tại Thượng Hải, Trung Quốc.

                   Thành lập công ty TOTO KOREA tại Hàn Quốc.

Năm 2002: Thành lập công ty TOTO Việt Nam.

                   Thành lập văn phòng đại diện của TOTO tại Delhi, Ấn Độ.

Năm 2004: Thành lập công ty Xiamen Plumbing Technology tại Trung Quốc.

Năm 2005: Thành lập văn phòng đại diện TOTO Dubai tại Trung Đông.

                   Thành lập văn phòng đại diện TOTO Bangkok tại Thái Lan.

Năm 2006: Lễ kỷ niệm lần thứ 90, tập đoàn TOTO đổi tên từ TOTO Kiki Kabushiki Gaisha thành TOTO Kabushiki Gaisha.

Năm 2007: Thành lập văn phòng đại diện TOTO Manlia tại Philippines

                   Thành lập công ty TOTO Europe GmbH tại Đức.

Năm 2008: Thành lập công ty TOTO Asia Oceania tại Singapore.