Thang Máy Mitsubishi || Tường Việt

Thang Máy Mitsubishi

Từ giữa thế kỷ 19, thang máy đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi đồng thời bộ mặt đô thị của thế giới nhằm làm cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Thang máy Mitsubishi Electric góp phần phát triển cảnh quang đô thị công nghệ cao trong xã hội hiện đại, giúp các kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế có nhiều lựa chọn mới trong các thiết kế xây dựng mang tính sáng tạo.