Công suất 32 - 125 kVA || Tường Việt

Công suất 32 - 125 kVA

Tất cả các model máy này theo tiêu chuẩn EU.

Model máy kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
F 35-1 32.0 / 35.0 25.6 / 28.0 - / - - / -
F 50-1 44.6 / 49.8 35.7 / 39.8 - / - - / -
F 72-1 65.0 / 72.0 52.0 / 57.6 - / - - / -
F 125-1 115.0 / 125.0 92.0 / 100.0 - / - - / -