Công suất 240 - 1,250 kVA (Gas) || Tường Việt

Công suất 240 - 1,250 kVA (Gas)

Máy phát điện chạy Gas sản xuất lượng khí thải thấp hơn, ít tiếng ồn hơn và chi phí vận hành thấp hơn so với máy phát điện chạy dầu