Trụ sở bộ công an Hà Nội || Tường Việt

Trụ sở bộ công an Hà Nội

Dự án: Cơ Quan Nhà Nước
Khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thi công
Trụ sở bộ công an Hà Nội

Thông tin dự án

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Trụ sở bộ công an Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp thiết bị vệ sinh cao cấp TOTO