Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) || Tường Việt

Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)

Dự án: Viễn thông
Khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thi công
Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)

Thông tin dự án

Địa chỉ: Số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn viễn thông quân đội

Giới thiệu dự án

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2079/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng.