Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM || Tường Việt

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Dự án: Cơ Quan Nhà Nước
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Thông tin dự án

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q1, TP.HCM

Chủ đầu tư: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Giới thiệu dự án

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM), tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, được chuyển đổi theo Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tên gọi đầy đủ: Sở Giao Dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch quốc tế: Hochiminh Stock Exchange.

- Tên viết tắt: HOSE.