Nhà máy xử lý nước thải Nha Trang || Tường Việt

Nhà máy xử lý nước thải Nha Trang

Dự án: Công nghiệp
Khu vực: Miền trung
Tiến độ: Đã thi công
Nhà máy xử lý nước thải Nha Trang

Thông tin dự án

Địa chỉ: Số 6A Đường Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật công ngệ Sài Gòn.

Giới thiệu dự án

Ngày 31/05/2011, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký Hiệp định số Cr.4885-VN bổ sung vốn cho Dự án Cải thiện Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, trong đó Tiểu dự án Nha Trang được bổ sung 16.6 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ trong việc cải thiện VSMT tại các thành phố thuộc dự án một cách bền vững, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.