Móng Tay Resort & Spa Phú Quốc || Tường Việt

Móng Tay Resort & Spa Phú Quốc

Dự án: Nhà Hàng - Khách Sạn
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Móng Tay Resort & Spa Phú Quốc

Thông tin dự án

Địa chỉ: Mũi Móng Tay, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH A B Phú Quốc

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện FGWilson