Công ty thông tin di động (Mobifone) || Tường Việt

Công ty thông tin di động (Mobifone)

Dự án: Viễn thông
Khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thi công
Công ty thông tin di động (Mobifone)

Thông tin dự án

Địa chỉ: Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty thông tin di động

Giới thiệu dự án

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993, MobiFone đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800, đánh dấu cho sự khởi đầu của ngành thông tin di động Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của MobiFone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động.