Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) || Tường Việt

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Dự án: Công nghiệp
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
  • Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)
  • Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)
  • Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Thông tin dự án

Địa chỉ: Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sữa Việt Nam