Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi || Tường Việt

Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền trung
Tiến độ: Đang thi công
  • Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi
  • Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi
  • Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi

Thông tin dự án

Địa chỉ: Đường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy