Bệnh viện sản nhi Phương Nam || Tường Việt

Bệnh viện sản nhi Phương Nam

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đang thi công
Bệnh viện sản nhi Phương Nam

Thông tin dự án

Địa chỉ: Lô MD7 - Khu A - Khu Đô Thị Mới Nam Thành Phố - Số 2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q.7, TPHCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An