Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) || Tường Việt

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đang thi công
Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Thông tin dự án

Địa chỉ: 182 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Mỹ Mỹ

Giới thiệu dự án

Bệnh viện Quốc tế Mỹ sẽ là bệnh viện đầu tiên theo mô hình y tế Mỹ, với việc đầu tư các trang thiết bị tiên tiến, cũng như ứng dụng các kỹ thuật điều trị y khoa mới nhất từ Mỹ, đặc biệt là đáp ứng yên cầu chất lượng theo tiêu chuẩn JCI (Joint Commission International) là tiêu chuẩn Mỹ áp dụng cho các bệnh viện ngoài lãnh thổ Mỹ.

Với mô hình bệnh viện khách sạn, bệnh nhân sẽ được hưởng các dịch vụ như một khách sạn 5 sao với cảm giác gần gũi, an tâm và thoải mái.