Bệnh viện Nam Sài Gòn || Tường Việt

Bệnh viện Nam Sài Gòn

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đang thi công
Bệnh viện Nam Sài Gòn

Thông tin dự án

Địa chỉ: 88 đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An