Bệnh viện da liễu TPHCM || Tường Việt

Bệnh viện da liễu TPHCM

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Bệnh viện da liễu TPHCM

Thông tin dự án

Địa chỉ: 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Chủ đầu tư: Bệnh viện da liễu TPHCM

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện FGWilson

Giới thiệu dự án

Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh (BVDL TP. HCM) được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-UB ngày 02/05/1977 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất hai Chương trình phòng chống Bệnh phong, Bệnh lây qua tình dục và Khoa Da Bệnh viện Bình Dân. Bệnh viện sử dụng cơ sở hạ tầng của Trung tâm Quốc gia Bài trừ Hoa Liễu cũ và Phòng khám Công nhân viên.