Bảo hiểm xã hội Đồng Nai || Tường Việt

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Dự án: Cơ Quan Nhà Nước
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Thông tin dự án

Địa chỉ: 219 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện FG Wilson